Vizyon-Misyon

VİZYONUMUZ
Bilgi edinmede akademik dürüstlüğü ve bilişsel farklılıkları en önemli değerler olarak benimseyen Elit Özel Hazırlık Lisesi; öğrenme sürecine öğrencinin aktif katılımının sağlandığı, çağdaş öğretim yöntemleri ile öğrencisinin bireysel akademik gelişimini üst düzeyde gerçekleştiren ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyen öğrenciler yetiştirerek eğitim ve öğretim alanında ülkemizin saygın ve örnek alınan bir ‘’Hazırlık Lisesi’’ olmayı amaç edinmiştir.

MİSYONUMUZ

Elit Özel Hazırlık Lisesi’nin misyonu, bireysel farklılıkları ve ihtiyaçları dikkate alarak uyguladığı eğitim-öğretim programları, deneyimli akademik kadrosu ve sağlamış olduğu güvenli ortamı sayesinde;
Atatürk ilke ve inkılâplarını yaşam felsefesi olarak kabul eden,
sürekli öğrenen,
öğrendiklerini günlük yaşamla ilişkilendiren ve öğrendikçe gelişen,
katılmış olduğu sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle bütün olarak gelişen,
araştırma, sorgulama, eleştirel ve yaratıcı düşünebilme becerileri gelişmiş ve etkili iletişim becerilerine sahip olan,
çevresiyle sürekli etkileşim içerisinde bulunan,
eğitim teknolojilerini kullanabilen ve bu becerisini diğer bireylere aktarabilen,
öz güveni yüksek ve bu kapsamda başkalarına da güven aşılayan ve akademik hedefleri doğrultusunda çalışarak bu bağlamda mutlak başarı elde eden bireyler yetiştirmeyi hedeflemektir.