Akademik Kadromuz

Öğretmenlerimiz ; empati yeteneği yüksek , araştırmacı ve sürekli öğrenen bireylerdir. Her öğrencinin yeni bir deneyim olduğunu bilir ve her öğrenciyle yeni öğrenme serüvenlerine yelken açar. Her öğretmenimiz alanında en iyidir. Bilgi etkileşimi haricinde öğrenciyle empati kurup ona uygun eğitim verme konusunda büyük beceri sahibidir.Elite Özel’de ortalama her 5 öğrenciye bir öğretmen düşer.Böylece öğrenciler okul sonrası programında da ihtiyaçları olduğunda bire bir ders ya da etüt alma şansı bulurlar. Tüm öğretmenlerimiz Türkiye’nin A+ kurumlarında deneyim kazanmış referansları güçlü bireylerdir.

ELİTE ÖZEL HAZIRLIK LİSESİ ÖĞRETMENLERİ
Yaşamının ve sınıfının lideridir.
Alanında etkin ve yetkindir.
Sorumluluklarını bilir.
Yaşam boyu öğrenendir.
Öğrencilerine örnektir , onları doğru yönlendirir.
Kendini tanır ve sürekli geliştirir.
Güvenilir ve adildir.
Araştırmacıdır, yenilikleri takip eder ve uygular.